Антоненко Л.О.

Антоненко Лариса Олександрівна, аспірантка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Вплив джерел вуглецю і азоту в живильних середовищах на накопичення біомаси базидіальними лікарськими грибами роду Trametes (Fr.)

Стаття присвячена дослідженню впливу природи джерел вуглецю й азоту та кількісного співвідношення цих елементів на накопичення біомаси лікарських базидіальних грибів роду Trametes. Об’єктами дослідження були 18 штамів базидіальних грибів видів T. versicolor, T. suaveolens, T. gibbosa, T. hirsuta, T. zonatus, T. pubescens, T. serialis, T. trogii із Колекції шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Показано, що правильно підібрані джерела вуглецевого й азотного живлення підвищують ви¬хід біомаси досліджених штамів.

Вплив цитратів біогенних металів, отриманих методом аквананотехнологій, на ріст і біосинтетичну активність лікарського гриба Trametes versicolor

Стаття присвячена вивченню впливу цитратів біогенних металів цинку, магнію, заліза, отриманих за допомогою нанотехнологій, на ріст і біосинтетичні властивості лікарського гриба Trametes versicolor при вирощуванні в глибинних умовах. Для характеристики біосинтетичної активності визначали масову частку органічних кислот, концентрацію екзополісахаридів фенол-сірчанокислим методом, вміст білка методом Лоурі, целюлазну активність за карбокси-метилцелюлозою (КМЦ активність) і фільтрувальним папером.

Біотехнології на основі вищих базидіальних грибів роду Coriolus Quel

Проаналізовано інформацію про лікувальні властивості базидіальних грибів роду Coriolus Quel. Представники цього роду мають широкий спектр лікувальних властивостей, серед них: імуностимулююча, загальнозміцнююча, протизапальна, антивірусна, антибактеріальна, радіопротекторна, гепатопротекторна тощо. Тому базидіальні гриби роду Coriolus ефективно застосовуються в медицині, харчовій та легкій промисловості, сільському господарстві. Авторами узагальнено відомості про біотехнології на основі базидіальних грибів роду Coriolus, що використовуються у світовій практиці.

Граничні температури для культивування базидіальних грибів роду Coriolus Quel у поверхневій культурі

Встановлено значення верхньої та нижньої граничних температур для 33 штамів базидіальних грибів Coriolus. Підтверджено існування для видів C. versicolor, C. zonatus, C. Hirsutus штамової варіабельності залежно від високої температури. Результати, що стосуються життєздатності штамів C. zonatus, C. hirsutus і C. villosus при високих температурах, отримано вперше.

Особливості росту Coriolus versicolor у глибинній культурі

Проведенo скринінг у глибинній культурі семи штамів базидіальних грибів Coriolus versicolor на широкому спектрі природних, комплексних та синтетичних середовищ: пивне сусло, картопляно-глюкозне, молочна сироватка, глюкозо-пептонне, глюкозо-амонійне, середовище Норкранс з відваром дубової кори та без нього. Встановлено, що в глибинній культурі для грибів C.versicolor характерний дрібноглобулярний ріст. Відібрано за показником накопичення біомаси та економічними коефіцієнтами культури C.versicolor 353, 5095 і 5131 для подальших досліджень.

Вплив джерел живлення на ріст грибів роду Coriolus Quel (Trametes Fr.) і їх антиокиснювальну активність

Досліджено ріст і антиокиснювальну активність чотирьох штамів базидіальних грибів на поживному середовищі з додаванням дванадцяти джерел вуглецю (моно, ди, полісахариди, спирти) та вісім джерел азоту (органічної і неорганічної природи). Встановлено вплив вуглецевого і азотного живлення на накопичення біомаси грибів роду Coriolus та антиокиснювальну активність культуральної рідини. Визначено сполуки вуглецю і азоту, які забезпечують максимальне накопичення грибної біомаси та найбільшу антиокиснювальну активність.

Закономірності росту перспективних об'єктів біотехнології – базидіоміцетів роду Coriolus у поверхневій культурі

Проведено дослідження впливу складу поживного середовища на культурально-морфологічні характеристики та швидкість росту вегетативного міцелію 31 штаму грибів Coriolus. Показано, що швидкість росту залежала як від складу поживного середовища, так і від штамових особливостей культур. Встановлено оптимальні для культивування грибів роду Coriolus агаризовані середовища: картопляно-глюкозне, синтетичний Норкранс та сусло-агар з відваром дубової кори.

Оптимізація складу середовища культивування для культур роду Сoriolus Quel (Trametes Fr.)

Проведено оптимізацію концентрації глюкози, пептону, водневих іонів (рН) в поживному середовищі для глибинного культивування чотирьох штамів базидіальних грибів роду Coriolus. Визначено концентрації глюкози, пептону і рН в поживному середовищі, які забезпечують найбільший приріст біомаси.