Астрелін І.М.

Астрелін Ігор Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, декан хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Термодинамічне підґрунтя екологічно безпечної технології розчинення карбонатвмісної полімінеральної сировини біогенними чинниками

Проведено дослідження органічних карбонових кислот – лактатної та оксалатної, які здатні синтезувати мікроорганізми ґрунтів в умовах природного середовища, та обґрунтовано доцільність їх використання для вилуговування полікарбонатних мінералів як на стадії збагачення бідної сировини, так і при отриманні цільових похідних компонентів. Із врахуванням термодинамічних розрахунків та експериментальних даних підтверджено можливість використання органічних кислот для розчинення карбонатних мінералів.