Букет О.І.

Букет Олександр Іванович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Вплив електроосмотичних явищ на час перехідних процесів у амперометричних газових сенсорах

Стаття присвячена 100-річчю з дня народження видатного вченого-електрохіміка, член-кореспондента АН УРСР Л.І. Антропова і продовжує цикл досліджень перехідних процесів у амперометричних сенсорах. Виявлено причини розбіжностей у тривалості перехідних процесів, які при вимірюваннях, розмежованих перервою від кількох хвилин до кількох годин, не дають змоги за величинами часу виходу струмового сигналу на 10 і 50 % від його стаціонарного значення оцінити очікуване значення достовірного сигналу сенсора ще до його стабілізації.

Вплив поляризації допоміжного електрода на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах

Доведено, що вигляд перехідної характеристики амперометричного сенсора може однозначно вказати на надмірну поляризованість допоміжного електрода як першопричину нестабільного сигналу або тривалого перехідного часу. Це дає змогу без проведення додаткових складних досліджень достовірно виявити критичне зниження площі контакту витратного матеріалу допоміжного електрода (потенціалвизначальної речовини) із струмопровідним його скелетом, що викликає різке зростання поляризованості.

Вплив адсорбції визначуваного компонента на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах

Розглянуто хімічні сенсори, які є важливим елементом сучасних ресурсозберігаючих технологій і комплексних заходів з охорони навколишнього середовища. Серед них найпоширеніші – амперометричні сенсори, які, крім дешевизни, відрізняються зручним для реєстрації струмовим сигналом та стійкістю до перевантажень і отруєнь. Один із напрямів їх вдосконалення – скорочення тривалості встановлення достовірного струмового сигналу, яка визначається часом перехідних процесів в електрохімічній системі сенсора.