Аршук М.В.

Аршук Марина Віталіївна, аспірантка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Дифузійні покриття за участю титану, алюмінію та кремнію на сталі 12Х18Н10Т

Отримано та досліджено закономірності формувань багатошарових дифузійних покриттів після комплексного насичення титаном, алюмінієм і кремнієм на сталі 12Х18Н10Т для підвищення жаростійкості. Показано можливість отримання титаноалюмосиліційованих шарів на сталі 12Х18Н10Т порошковим методом у контейнерах з плавким затвором за умов зниженого тиску при температурі 1050 С упродовж чотирьох годин. Як вихідні компоненти було використано порошки титану, алюмінію, кремнію, оксиду алюмінію, хлористого амонію. Досліджено фазовий і хімічний склади, структуру та мікротвердість отриманих покриттів.

Газова корозія хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т

Наведено результати досліджень хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т. Показано можливість отримання на поверхні сталі 12Х18Н10Т комплексних хромоалітованих покриттів за участю нітриду титану. Нанесення покриттів відбувалося поєднанням двох процесів: фізичного осадження з парової фази нітриду титану та дифузійного хромоалітування, яке проводили порошковим методом у контейнерах з плавким затвором за умов зниженого тиску при температурі 1050 °С протягом 3 год. Визначено фазовий і хімічний склад, товщину й мікротвердість покриттів до та після випробувань на жаростійкість.

Дифузійні покриття за участю титану і алюмінію на азотованій сталі 12Х18Н10Т

Наведено результати досліджень комплексної обробки сталі 12Х18Н10Т. Показано можливість поєднання азотування сталі в середовищі аміаку при температурі 540 °С протягом 20 годин з подальшим титаноалітуванням порошковим методом у контейнерах з плавким затвором за умов зниженого тиску при температурі 1050 °С протягом 0,5–6 год. Досліджено структуру, фазовий і хімічний склад отриманих покриттів. Зроблено висновки про вплив азотування на формування в покритті бар’єрного шару нітриду титану TiN.

Корозійна стійкість хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т

Наведено результати досліджень хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т. Показано можливість отримання на поверхні сталі 12Х18Н10Т комплексних хромоалітованих покриттів за участю нітриду титану. Нанесення покриттів відбувалося поєднанням двох процесів: фізичного осадження з парової фази нітриду титану та дифузійного хромоалітування, яке проводили порошковим методом у контейнерах з плавким затвором за умов зниженого тиску при температурі 1050 °С протягом 3 год. Досліджено структуру, фазовий та хімічний склади отриманих покриттів.

Титаноалітування технічного заліза в закритому реакційному просторі в середовищі хлору

Встановлено фізико-хімічні умови процесу титаноалітування сплавів у закритому реакційному просторі в середовищі хлору при зниженому тиску. Показано можливість одно-часного насичення сплавів титаном та алюмінієм у широкому діапазоні концентрацій насичуючих елементів у вихідній суміші. Досліджено фазовий та хімічний склади, структуру дифузійних шарів, сформованих на технічному залізі після титанування, азотування з наступним титануванням, титаноалітуванням.

Титаноалітування азотованого твердого сплаву ВК8 у закритому просторі

Досліджено фазовий і хімічний склад, структуру, характеристики та експлуатаційні властивості азотованого твердого сплаву ВК8 після дифузійного титаноалітування в суміші порошків титану і алюмінію в закритому просторі. Показано, що стійкість пластин зі сплаву ВК8 з покриттям при різанні сталі 12Х18Н9Т збільшилась порівняно із стійкістю вихідного сплаву в кілька разів.