Буяк Н.А.

Буяк Надія Андріївна, аспірантка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Економічно доцільний тепловий захист будівлі з різними джерелами теплоти

Розглядається вибір джерел тепла за допомогою методу руху грошових коштів в умовах зміни цін на енергоносії. Запропоновано функцію оптимізації руху грошових коштів, яка враховує теплозахисні властивості огороджень будівлі, вибрану систему опалення, зміну вартості в часі енергоносіїв, а також зміну вартості джерела тепла залежно від захисних властивостей огороджень будівлі, крім того, передбачає дисконтування грошових потоків. Проаналізовано доцільність врахування цих факторів.