Баранюк О.В.

Баранюк Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, асистент кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Моделювання гідродинаміки і теплообміну в початковій ділянці круглої труби при відривній течії

Проведено дослідження області відривної течії в початковій ділянці круглої прямої труби, що має гостру вхідну кромку з кутом 90°, за допомогою числового моделювання. Розроблено CFD-модель, що дає можливість проводити розрахунки теплогідродинамічних параметрів потоку при відривній течії в діапазоні чисел Рейнольдса від 28×103 до 110×103. Верифікація використаної числової моделі здійснювалась за даними експериментального вимірювання просторового поля статичних тисків і локального теплообміну в початковій ділянці круглої труби.

Структура потоку і теплообмін у каналах тепловідводів при розрізанні ребер і їх поворотах

Наведено результати експериментального дослідження структури потоку (розподілів осереднених у часі швидкостей і їх пульсацій) і теплообміну в міжреберних напіввідкритих каналах при оптимальній глибині розрізки (hp/h  0,6) і повороті розрізних частин ребер на кут   10–30. Обґрунтовано пряму кореляцію інтенсифікації теплообміну і зростання сумарної збуреності потоку.

Дослідження структури потоку в міжреберних каналах поверхонь з пластинчаcто-розрізним оребренням методами числового моделювання

Наведено результати числових розрахунків структури потоку в напіввідкритих каналах, утворених розрізними ребрами. Числові дані з достатньою достовірністю підтверджуються експериментально. Показано, що розрізка ребра приводить до виникнення аеродинамічних ефектів різноманітної природи, що сприяють інтенсифікації теплообміну.