Дехтяренко Н.В.

Дехтяренко Наталія Віталіївна, асистентка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Фермент ліпаза: аналіз галузей використання, продуцентів, способів одержання

В огляді виконано аналіз і узагальнення інформації щодо галузей використання, джерел одержання, механізму дії та властивостей ферменту ліпази. Встановлено, що перелік галузей народного господарства, в яких ліпази успішно використовуються або плануються до використання, постійно розширюється. Проведений патентний пошук сучасних продуцентів ліпаз виявив серед них бактерії, актиноміцети, дріжджі та мікроскопічні гриби. Розкрито особливості фор¬мування живильних середовищ та процесу культивування продуцентів ліпаз глибинним способом.

Виробництво ферментних препаратів в Україні

Проаналізовано сучасний стан виробництва ферментних препаратів в Україні. За джерелом одержання ферментні препарати класифіковано на промислові (виготовлені з мікробної сировини) та медичні (виготовлені переважно з тваринної сировини). Наведено динаміку розвитку глобального ринку ферментних препаратів за даними Abercade Consulting. Показано значну імпортозалежність галузі виробництва ферментних препаратів в Україні. Визначено провідні компанії виробники ферментів, які імпортують продукцію до України та країн СНД.

Розроблення поживних середовищ на основі гідролізатів соєвого борошна для культивування представників роду Lactobacillus

Представлено другий етап розроблення лабораторної технології оздоровчих кисломолочних продуктів на основі соєвого борошна, виготовленого згідно з новою національною технологією ЕСО®. Технологія полягає в особливій переробці насіння сої, названій “пробудження насіння”. В результаті відбуваються біохімічні перетворення речовин, зовнішнє і внутрішнє знезараження зернівок. Підібрано концентрації, рН-оптимуми дії та тривалість ферментативної обробки соєвого борошна ферментними препаратами лужна протеаза і протеаза С з метою подальшого використання як основи для поживних середовищ.

Особливості приготування і ферментація соєвого молока представниками роду Lactobacillus

Представлено перші етапи розроблення нової лабораторної технології оздоровчих кисломолочних продуктів на основі особливим чином обробленого насіння сої. Для приготування соєвого молока використано соєве борошно, виготовлене згідно з новою національною технологією ЕСО® (виробник ТОВ “ЕСО”). Розроблено оптимальну технологію попередньої обробки соєвого борошна з метою подальшого використання як основи для поживних ферментаційних середовищ. Встановлено, що молоко з сої ЕСО “Подарунок сонця” (“Супер”) максимально індукує біосинтетичні процеси у штамів L. delbrueckii subsp. lactis LE і L.

Визначення впливу цитостатиків на штами – потенційні продуценти пробіотичних препаратів

Хіміотерапія онкохворих призводить до руйнування епітелію кишечника і, як наслідок, порушення нормофлори. Корекція нормофлори під час хіміотерапії дасть можливість покращити стан хворих та зменшити токсичний вплив хіміопрепаратів на організм. Нами було розглянуто вплив найбільш вживаних цитостатиків на культури молочнокислих бактерій. Показано, що досліджувані штами стійкі до дії високих концентрацій хіміопрепаратів. До того ж, цитостатики не мають на них мутогенного впливу.