Беддіс Г.

Беддіс Гунтер, доктор Інституту фізики Технічного університету Хемнітца (Німеччина).

Формування фазового складу і структури в нанорозмірних плівкових композиціях CoSb([sub]1,82–2,51[/sub])(30 нм)/SiO[sub]2[/sub](100 нм)/ Si(001) – функціональних елементах термоелектроніки

Досліджено процеси фазоутворення і структура в плівці CoSb(1,82–2,51)(30 нм) на підкладці монокристалічного кремнію Si(001) з шаром оксиду SiO2(100 нм) методами рентгенівської дифракції, растрової електронної мікроскопії, атомно-силової мікроскопії та резисторметрії.

Фазові перетворення і фізичні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50 (30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001)

Вивчено умови формування магнітноупорядкованої фази L10(FePt) з гранецентрованою тетрагональною ґраткою в нанорозмірній плівковій композиції Fe50Pt50(30 нм)/SiO2(100 нм)/ Si(001) при відпалі в азоті. Досліджені її структура, морфологія, електричні і магнітні харак¬теристики. Показано, що в плівці Fe50Pt50 магнітноупорядкована фаза L10(FePt)ГЦТ із зернами прямокутної форми утворюється після відпалу в азоті при температурі 720 К, формування якої в процесі подальших відпалів веде до збільшення коерцитивної сили плівки Fe50Pt50 до 1000 Гс при намагніченості насичення 945 емо/см2.