Кушмирук А.І.

Кушмирук Андрій Іванович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Електрохімічний газовий сенсор для визначення вмісту сірководню в повітрі й технологічних середовищах

Визначено область потенціалів електрохімічної стабільності і корозійної стійкості титану та каталітично активних електродів на його основі в 5 моль/кг розчині HClO4. Встановлено, що безструмові потенціали цих електродів за наявності сірководню відповідають компромісним потенціалам спряжених реакцій відновлення адсорбованого оксигену й окиснення сірководню.

Вплив адсорбції визначуваного компонента на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах

Розглянуто хімічні сенсори, які є важливим елементом сучасних ресурсозберігаючих технологій і комплексних заходів з охорони навколишнього середовища. Серед них найпоширеніші – амперометричні сенсори, які, крім дешевизни, відрізняються зручним для реєстрації струмовим сигналом та стійкістю до перевантажень і отруєнь. Один із напрямів їх вдосконалення – скорочення тривалості встановлення достовірного струмового сигналу, яка визначається часом перехідних процесів в електрохімічній системі сенсора.