Проблеми біології та біотехнології

Іммобілізація ферментів як спосіб отримання ефективних біопрепаратів для практичного застосування

Розглянуто основні галузі практичного застосування іммобілізованих ферментів. Встановлено, що значного поширення на сьогодні набуло використання іммобілізованих ферментів у медицині та фармації. Описано основні традиційні і перспективні методи іммобілізації ферментів. Показано переваги та ефективність отримання біопрепаратів з використанням іммобілізації.

Молочнокислі бактерії – біосорбенти важких металів

Досліджено мікроелементний склад та здатність молочнокислих бактерій роду Lactobacillus та їх композиції до сорбції важких металів. Показано схожість між якісним складом елементів клітин лактобактерій та різницю його кількісного складу залежно від виду та штаму лактобактерій. Дослідження здатності лактобактерій сорбувати важкі метали показало незалежність цього процесу від часу експозиції та стану клітин (живі, мертві). Адсорбційна здатність бактерій залежала від концентрації відповідного металу в середовищі культивування.