Смирнов І.В.

Смирнов Ігор Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Адгезійні властивості і міцність зчеплення газотермічних покриттів

Запропоновано кілька підходів для оцінки енергії адгезії взаємодіючих поверхонь при газотермічному напиленні,насамперед термодинамічний і електронно-статистичний.Також проведено аналіз та розраховано основні фізичні параметри, які відповідають за підвищення числа атомних зв’язків, що беруть участь у процесі контактної взаємодії атомів основи і частинок, а також за підвищення адгезійної міцності з використанням теорії хімічної кінетики.

Процеси іонно-плазмового плакування порошків для газотермічних покритті

Дослідженнями було визначено основні параметри металевої плазми титану та алюмінію, яка генерується катодною плямою вакуумної дуги. Розглянуто динаміку заряджених частинок плазми і досліджено їх взаємодію з частинками порошку. Визначено режими конденсації металевих плівок на поверхні порошкових керамічних матеріалів у вакуумі.