Федоров А.В.

Федоров Андрій Васильович, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Інформаційна система підтримки прийняття рішень для прогнозування фінансово-економічних процесів на основі структурно-параметричної адаптації моделей

Запропоновано концепції розв’язання задач адаптивного прогнозування на основі методології системного аналізу, що ґрунтується на комплексному використанні методів попередньої обробки даних, математичного і статистичного моделювання, прогнозування та оптимального оцінювання станів досліджуваних процесів. Циклічне адаптування структури і параметрів моделі на основі множини статистичних характеристик процесу забезпечує отримання високоякісних коротко- та середньострокових оцінок прогнозів за умови наявності інформативних даних.

Прогнозування фінансових процесів на біржі з використанням індикаторів технічного аналізу

Запропоновано метод побудови регресійних моделей для прогнозування валютних коливань на міжнародному валютному ринку FOREX, який ґрунтується на використанні незалежних змінних у вигляді значень індикаторів технічного аналізу. Встановлено, що отримані прогнози мають високу якість за статистичними характеристиками і не запізнюються в часі порівняно з фактичними значеннями процесу формування цін.

Алгоритми формування інвестиційного портфеля та визначення часток активів в інвестиційному капіталі

Стаття присвячена розробці нових алгоритмів формування інвестиційного портфеля. Запропоновано новий алгоритм розв’язання задачі попереднього відбору активів для інвестиційного портфеля та задачі розподілу інвестиційного капіталу між активами із врахуванням таких факторів: доходність, диверсифікаційний ризик та ліквідність.