Серебренніков Б.С.

Серебренніков Богдан Сергійович, кандидат економічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Оцінка експортного потенціалу електроенергетики України в контексті концепції сталого розвитку

Розглядаються проблеми оцінки експортного потенціалу електроенергетики. Запропоновано оцінні показники, коефіцієнти покриття і реалізації, критерії оптимальності. Здійснено систематизацію факторів та загальну характеристику їх впливу на експортний потенціал. Визначено економічну модель експортного потенціалу та проаналізовано її чутливість до змін елементів.