Баранова І.Г.

Баранова Ірина Геннадіївна, аспірантка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Модель процесу анаеробного очищення стічної води в біореакторі з листовими нерухомими носіями іммобілізованої мікрофлори

Розглянуто питання математичного моделювання процесу очищення стічної води в біореакторі з іммобілізованою на нерухомих носіях мікрофлорою. Здійснено аналіз опублікованих праць, присвячених даній проблемі. Виділено напрямки, що потребують подальшої розробки. Запропоновано математичну модель процесу із врахуванням гідродинамічних, масообмінних біологічних та біохімічних факторів.