Денисов М.О.

Денисов Микола Олександрович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Модель розповсюдження оптичного випромінювання в біотканинах

Розроблення моделі розповсюдження оптичного випромінювання в біотканинах (БТ), що дасть змогу впровадити інженерні методики обчислення інтенсивності оптичного випромінювання в БТ при плануванні хірургічного втручання або терапевтичного впливу, є актуальною. Запропоновані так звана “трьохімпульсна” модель розповсюдження оптичного випромінювання в БТ та інженерна методика на її основі. Для визначення коефіцієнтів базового рівняння моделі запропонована система трьох рівнянь, що характеризують граничні умови розповсюдження оптичного випромінювання в БТ.

Схемо-технічні критерії ефективності незображуючих волоконно-оптичних систем

Запропоновано схемо-технічні критерії ефективності НВОС, які пов’язані з перетворюючими операторами енергетичного та інформаційного каналів системи. Аналітичне обчислення запропонованих критеріїв здійснюється рейтрейсинговим методом з використанням спеціалізованого програмного забезпечення. Схемо-технічні критерії можуть слугувати інструментом структурно-параметричної оптимізації НВОС.

Оптичний дистальний інструмент для мінімально інвазивної клінічної медицини

Запропоновано два типи нового малогабаритного оптичного дистального інструменту (ОДІ) для клінічного застосування, придатного для роботи через інструментальні канали стандартного ендоскопічного і лапароскопічного обладнання. Контактні ОДІ Taper-M виключають “витікання” оптичного випромінювання через бокові неробочі поверхні ОДІ, чим мінімізується ураження прилеглих до операційної зони нормальних біотканин.

Система флуоресцентної діагностики онкологічних захворювань

Досліджено метод флуоресцентної діагностики з використанням вітчизняного фотосенсибілізатора “Гіперфлав”, який дає можливість у реальному масштабі часу диференціювати здорові та уражені ділянки слизової внутрішніх органів для своєчасного призначення консервативного лікування з метою запобігання їх переродженню в онкологічні захворювання.