Кірік О.Є.

Кірік Олена Євстафіївна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар Навчально-наукового комплексу “Інститут прикладного системного аналізу” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ”.

Оптимізаційні моделі й алгоритми для мережевих задач розподілу ресурсів

Запропоновано ефективні алгоритми нелінійного програмування для задач розрахунку мереж, а також побудовано нові мережеві моделі для визначення оптимальних пото¬- ків і розподілу ресурсів. Розглянуто задачі з нелінійними цільовими функціями загального вигляду та мережевою структурою обмежень, що дало змогу охопити єдиним підходом достатньо широкий спектр мереж. Для розрахунків застосовано модифікації добре відомих методів нелінійного програмування.

Динамічні моделі з узагальненим законом збереження для керування розподілом потоків у розподільчих мережах

Розглянуто загальні принципи побудови та дослідження математичних моделей розподілу потоків певних природних ресурсів вздовж розподільчих мереж енергетичних систем. Побудовано комплекс динамічних моделей руху потоків у мережах, що базуються на класичному та узагальненому законах збереження, враховують можливість створення резервів енергетичних ресурсів та наявність невизначеності інформації, об’єктивно притаманної великим системам енергетики. Як приклади наведено задачі керування рухом води в каналах зрошувальних систем та газу в магістральних трубопроводах.

Оптимізація заповнення сховищ у задачах розрахунку потоків для розподільчих мереж

Побудовано математичну модель транспортування і розподілу певного продукту між споживачами із врахуванням можливості створення запасів у резервуарах тимчасового зберігання. Для цієї оптимізаційної задачі запропоновано алгоритми, які базуються на ефективних методах нелінійного програмування. Завдяки загальній постановці задачі запропоновані алгоритми можуть використовуватися для розрахунку різнотипних розподільчих мереж та продуктопроводів

Розподіл потоків у мережах складної кільцевої топології

Нелінійна задача розподілу потоків, розмірність якої дорівнює кількості ділянок мережі, трансформується в задачу без обмежень, розмірність якої залежить від кількості замкнених циклів мережі. Для розв'язання задачі невеликої розмірності застосовуються ефективні методи нелінійного програмування.