Костоглод О.Б.

Костоглод Олег Борисович, асистент кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Дослідження неізотермічної кінетики процесу сульфатизуючого випалу каоліну

Розглянуто неізотермічну кінетику процесу сульфатизуючого випалу каоліну з отриманням як цільового продукту сульфату алюмінію. Використання методів неізотермічної кінетики забезпечує за один дослід отримання основних кінетичних констант процесу в інтервалі температур 50–235 ° С. Показано, що процес сульфатизації протікає в кілька стадій, і для кожної стадії розраховані кінетичні параметри та отримано кінетичне рівняння швидкості процесу.