Кримець Г.В.

Кримець Григорій Володимирович, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Ефективний реагент для очищення стічних вод

Наведено порівняльний аналіз ефективності очищення забруднених вод коагулянтами на основі сульфату алюмінію — промислового зразка (Al2(SO4)3⋅18H2O) і нового коагулянта,синтезованого за технологією, розробленою авторами. Ефективність дії коагулянтів перевірено на імітатах і реальних зразках стічних вод у процесах очистки від каламутності, барвників і деяких іонів важких металів. Встановлено інтервали рН ефективної роботи синтезованого зразка

Дослідження неізотермічної кінетики процесу сульфатизуючого випалу каоліну

Розглянуто неізотермічну кінетику процесу сульфатизуючого випалу каоліну з отриманням як цільового продукту сульфату алюмінію. Використання методів неізотермічної кінетики забезпечує за один дослід отримання основних кінетичних констант процесу в інтервалі температур 50–235 ° С. Показано, що процес сульфатизації протікає в кілька стадій, і для кожної стадії розраховані кінетичні параметри та отримано кінетичне рівняння швидкості процесу.