Долженко Д.О.

Долженко Дмитро Олегович, магістрант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Оцінка завадостійкості приймача, що реалізує “неенергетичний” спосіб прийому

Зроблено оцінку завадостійкості приймача надширокосмугових імпульсних сигналів, який реалізує “неенергетичний” спосіб прийому, в якому замість накопичення енергії імпульсів, що приймаються, виконується тимчасова селекція тих імпульсів, амплітуда яких перевищує усереднене значення шумів і завад. Відселектовані імпульси використовуються для запуску генератора імпульсів більшої тривалості та заданої амплітуди, які оброблюються пасивним погодженим фільтром.

Застосування надширокосмугових імпульсних радіосигналів у супутникових системах зв’язку і системах дальнього радіозв’язку

Розглянуто можливість та оцінено ефективність застосування надширокосмугових імпульсних радіосигналів (IR-UWB) для дальнього зв’язку. Для оцінки параметрів цих сигналів, як приклад, взято канал зв’язку із штучним супутником Землі на висоті 700 км. Для зниження ступеня поглинання вибрано вікно відносної “прозорості” атмосфери 70–170 ГГц, спектр сигналу обмежений цією смугою. У результаті розрахунків отримано значення необхідних енергетичних характеристик IR-UWB-сигналу та проведено їх порівняння з характеристиками імпульсного сигналу радіолокаційної станції.