Павленков В.В.

Павленков Володимир Володимирович, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Комплекснозначні функції з невиродженими групами регулярних точок

У статті вивчаються комплекснозначні функції з невиродженими групами регулярних точок. Розглянуто клас функцій , які набувають значення у множині комплексних чисел і для яких границя існує та є ненульовою і скінченною для точок з деякої підмножини додатних дійсних чисел. Встановлено, що ця підмножина є мультиплікативною групою, вона називається групою регулярних точок функції . Функції з невиродженою групою регулярних точок узагальнюють клас RV-функцій. Для комплекснозначних функцій з невиродженими групами регулярних точок означені відповідні граничні функції.

Деякі асимптотичні властивості дисперсійних матриць похибки оцінювання фільтрів Калмана–Б'юсі

Розглянуто граничні властивості деяких фільтрів Калмана-Б'юсі. Досліджуються умови збіжності послідовності дисперсійних матриць похибки оцінювання та властивості граничної матриці.