Панкратова Н.Д.

Панкратова Наталія Дмитрівна, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу, заступник директора Навчально-наукового комплексу “Інституту прикладного системного аналізу” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Розпізнавання позаштатної ситуації в динаміці функціонування техногенно небезпечного об'єкта

Запропоновано підхід до розпізнавання позаштатної ситуації в динаміці функціонування техногенно небезпечного об'єкта. Підхід базується на загальних принципах та основних прийомах стратегії системного забезпечення гарантованої безпеки складних технічних систем, багатокритеріального оцінювання і прогнозування ситуацій ризику в реальних умовах неповноти, невизначеності, неточності і суперечливості вихідної інформації і за наявності порогового обмеження часу на цикл формування і реалізацію рішень з відвернення аварійних і катастрофічних ситуацій.

Стратегія застосування методу морфологічного аналізу в процесі технологічного передбачення

Розглянуто формалізовану процедуру методу морфологічного аналізу, придатну для застосування до задач технологічного передбачення. Проаналізовано зв'язки методу з різними етапами процесу технологічного передбачення: попереднім вивченням проблеми, якісним аналізом і написанням, аналізом та відбором сценаріїв. Запропоновано приклади застосування методу на цих етапах.