Ружинська Л.І.

Ружинська Людмила Іванівна, кандидат технічних наук, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Охолодження полімерної плівки на частково зануреному у водяну ванну барабані

Розроблено методику розрахунку процесу охолодження полімерної плівки на охолоджувальному барабані, частково зануреному у водяну ванну. Особливістю процесу є те, що після знімання плівки з барабана його поверхня не встигає охолонути до початкової температури. Запропоновано математичну модель процесу охолодження, яка дає змогу розрахувати температурне поле плівки й обичайки барабана за їх товщиною залежно від кутової координати циліндричної системи координат. Досліджено залежність середньої температури поліпропіленової плівки за умови виходу барабана на стаціонарний температурний режим.

Математична модель первапораційного розділення бінарних розчинів

Розроблено математичну модель процесу первапорації органічного компонента через непористу полімерну мембрану в каналі круглого перерізу. Наведено систему рівнянь, які описують процес первапораційного розділення бінарних розчинів.

Модельні дослідження процесів переробки термопластичних матеріалів із застосуванням вторинної сировини

Розглянуто експериментальні дослідження процесу переробки вторинних наповнених термопластів у лис тові матеріали на екструзійно-валковому обладнанні. Наведено результати вимірювань енергосилових параметрів процесів одержання, калібрування та охолодження листових матеріалів, які задовільно уз годжуються з результатами теоретичних досліджень. Зроблено рекомендації щодо ведення технологічного процесу одержання целюлозовмісних вторинних поліолефінів.

Методика розрахунку полімер- і гумоперероблювальних вальців безперервної дії

Наведено методику параметричного й теплового розрахунку вальців безперервної дії для перероблення матеріалів на основі високомолекулярних сполук. Методика придатна для аналізу процесу безперервного вальцювання степеневої рідини за умови довільної фрикції в міжвалковому проміжку, а також розміщення вальцьованого матеріалу як на передньому (тихохідному), так і на задньому (швидкохідному) валку.

Модель процесу анаеробного очищення стічної води в біореакторі з листовими нерухомими носіями іммобілізованої мікрофлори

Розглянуто питання математичного моделювання процесу очищення стічної води в біореакторі з іммобілізованою на нерухомих носіях мікрофлорою. Здійснено аналіз опублікованих праць, присвячених даній проблемі. Виділено напрямки, що потребують подальшої розробки. Запропоновано математичну модель процесу із врахуванням гідродинамічних, масообмінних біологічних та біохімічних факторів.