Савченко І.О.

Савченко Ілля Олександрович, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Стратегія застосування методу морфологічного аналізу в процесі технологічного передбачення

Розглянуто формалізовану процедуру методу морфологічного аналізу, придатну для застосування до задач технологічного передбачення. Проаналізовано зв'язки методу з різними етапами процесу технологічного передбачення: попереднім вивченням проблеми, якісним аналізом і написанням, аналізом та відбором сценаріїв. Запропоновано приклади застосування методу на цих етапах.