Іванько К.О.

Іванько Катерина Олегівна, аспірантка, інженер Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Метод виявлення пізніх потенціалів передсердь на основі аналізу власних підпросторів вейвлет-образів електрокардіосигналів

Розглядається можливість застосування математичного апарату ортогональних перетворень до проблеми виявлення пізніх потенціалів передсердь (ППП) у системах електрокардіографії високого розрізнення. Пропонується комплексний підхід, який дозволяє виділити низькоамплітудну високочастотну складову електрокардіосигналу з ППП за допомогою вейвлет-перетворення з подальшим розподілом на діагностично важливий сигнал і шум розкладом у базисі власних векторів. Наводяться результати модельного експерименту з виявлення ППП в системі MATLAB з використанням запропонованого методу.