Тодосійчук Т.С.

Тодосійчук Тетяна Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Розробка синтетичних миючих засобів з антисептичним ефектом

Досліджено вплив основних компонентів синтетичних миючих засобів на літичну активність ферментних препаратів Циторецифен та Циторецифен-М. На основі попередньо отриманих результатів та аналізу складів миючих засобів було використано поверхнево активні речовини синтанол та сульфанол, а також карбонат натрію, цеоліт 4А, карбоксиметилцелюлозу. Літичну активність ферментів і порошкоподібного синтетичного миючого засобу визначали турбідіметричним методом за здатністю до лізису суспензій тест-культури Staphyloccus aureus 209.

Альтернативні компоненти поживних середовищ для актиноміцетів — продуцентів біологічно активних речовин

З урахуванням поширеності серед промислових продуцентів такої групи, як актиноміцети, один із їх представників (Streptomyces recifensis var. lytіcus — продуцент літичного ферментного комплексу) був взятий як модель для дослідження компонентів, які можуть бути використані для оптимізації поживних середовищ для актиноміцетів. Метою роботи було встановлення впливу альтернативних компонентів поживного середовища на біосинтетичні процеси культури Str. recifensis var. lytіcus і визначення можливості їх використання при оптимізації поживних середовищ для актиноміцетів.

Підвищення стійкості мікробних патогенів як фактор розробки нових антисептиків

Показано роль основних механізмів резистентності та додаткових факторів у процесі підвищення стійкості мікробних патогенів. Наведено дані про можливі механізми підвищеної стійкості мікроорганізмів у складі біоплівок до антимікробних речовин. Розглянуто підходи до попередження формування резистентності мікроорганізмів, а також шляхи та перспективи розроблення нових антисептиків.

Використання ультрафіолетового випромінювання в селекції продуцента ферментного комплексу р. Streptomyces

Досліджено вплив ультрафіолетового випромінювання на біосинтетичну здатність культури продуцента бактеріолітичного ферментного комплексу Streptomyces recifensis var. lyticus та показанj доцільність застосування мутагену даного типу в селекції штамів з підвищеним рівнем синтезу продукту. За результатами проведеної мутагенної обробки культури для подальшої роботи відібрані два варіанти — Str. recifensis var. lyticus Е96 та S101, що відрізняються підвищеним у півтора і два рази рівнем синтезу цільового продукту, відповідно.

Оптимізація складу поживного середовища для біосинтезу ферментного комплексу продуцентом р. Streptomyces

Досліджено вплив основних і альтернативних компонентів поживних середовищ на біосинтетичну здатність штаму-продуцента лізоензимного комплексу Streptomyces recifensis var. lytіcus 2435/М. На основі попередньо отриманих результатів як альтернативне джерело основного живлення використовувалось спеціально оброблене ІЧ-опромінюванням соєве борошно та як додатковий компонент – аеросил марки А-300.

Фізико-хімічні аспекти взаємодії ензимного комплексу Циторецифен з носіями різної природи

Досліджено фізико-хімічні особливості іммобілізації ферментного препарату Циторецифен адсорбційним методом на носіях різної природи: аеросилі, метилцелюлозі, поліоксиетиленгліколі, поліоксиетилені, полівініловому спирті, а також поліакриламіді. Проведено спектральне дослідження зразків, іммобілізованих на аеросилі, поліоксиетиленгліколі, а також поліоксиетилені, і встановлено основні механізми закріплення досліджуваного ензимного комплексу на даних носіях – утворення водневих зв'язків, електростатичні та багатоцентрові взаємодії.