Бісько Н.А.

Бісько Ніна Анатоліївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

Вплив джерел вуглецю і азоту в живильних середовищах на накопичення біомаси базидіальними лікарськими грибами роду Trametes (Fr.)

Стаття присвячена дослідженню впливу природи джерел вуглецю й азоту та кількісного співвідношення цих елементів на накопичення біомаси лікарських базидіальних грибів роду Trametes. Об’єктами дослідження були 18 штамів базидіальних грибів видів T. versicolor, T. suaveolens, T. gibbosa, T. hirsuta, T. zonatus, T. pubescens, T. serialis, T. trogii із Колекції шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Показано, що правильно підібрані джерела вуглецевого й азотного живлення підвищують ви¬хід біомаси досліджених штамів.

Вплив цитратів біогенних металів, отриманих методом аквананотехнологій, на ріст і біосинтетичну активність лікарського гриба Trametes versicolor

Стаття присвячена вивченню впливу цитратів біогенних металів цинку, магнію, заліза, отриманих за допомогою нанотехнологій, на ріст і біосинтетичні властивості лікарського гриба Trametes versicolor при вирощуванні в глибинних умовах. Для характеристики біосинтетичної активності визначали масову частку органічних кислот, концентрацію екзополісахаридів фенол-сірчанокислим методом, вміст білка методом Лоурі, целюлазну активність за карбокси-метилцелюлозою (КМЦ активність) і фільтрувальним папером.

Особливості глибинного культивування Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. на хлібній крихті

Досліджено динаміку накопичення біомаси, екзополісахаридів, фенолів, органічних кислот, редукуючих і сухих речовин, а також рН у процесі глибинного культивування G. lucidum 1900 на хлібній крихті, яка свідчить про перспективність і можливість використання цього відходу харчової промисловості України. Встановлено, що максимальна кількість біомаси й екзополісахаридів досягається при культивуванні на 15-ту добу (18,10 ± 0,2 та 5,2 ± 0,3 г/л відповідно).

Граничні температури для культивування базидіальних грибів роду Coriolus Quel у поверхневій культурі

Встановлено значення верхньої та нижньої граничних температур для 33 штамів базидіальних грибів Coriolus. Підтверджено існування для видів C. versicolor, C. zonatus, C. Hirsutus штамової варіабельності залежно від високої температури. Результати, що стосуються життєздатності штамів C. zonatus, C. hirsutus і C. villosus при високих температурах, отримано вперше.

Закономірності росту перспективних об'єктів біотехнології – базидіоміцетів роду Coriolus у поверхневій культурі

Проведено дослідження впливу складу поживного середовища на культурально-морфологічні характеристики та швидкість росту вегетативного міцелію 31 штаму грибів Coriolus. Показано, що швидкість росту залежала як від складу поживного середовища, так і від штамових особливостей культур. Встановлено оптимальні для культивування грибів роду Coriolus агаризовані середовища: картопляно-глюкозне, синтетичний Норкранс та сусло-агар з відваром дубової кори.