Котляров В.П.

Котляров Валерій Павлович, доктор технічних наук, професор, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Удосконалення конструкції сканера лазерних терапевтичних установок

Створено оптимальну конструкцію сканера лазерного променя та методику визначення його параметрів і умов опромінення. Це може бути цікавим для районних, сільських клінік та лікарень, фельдшерсько-акушерських пунктів, де проблематичне застосування й обслуговування складних за конструкцією та з процесорним керуванням пристроїв. На заміну розроблено прості й оригінальні конструкції сканерів лазерного променя із забезпеченням сталого рівня густини енергії в зоні опромінення, які призначені для потреб медичних закладів з невеликими доходами.

Особливості проектування операцій лазерної обробки деревини

Проаналізовано переваги і результати найбільш використовуваних операцій лазерної обробки виробів з дерева і можливості аналітичного проектування режимів обробки. Розроблено експресметод проектування режимів обробки для операцій контурного різання і технологію одночасного формування кромок виробу, визначено шляхи керуванням якістю об'ємного контурного гравіювання виробів. Наведено результати експериментальних досліджень розглянутих операцій і приклади їх виконання.

Методи і засоби відносного позиціювання пучка лазерного випромінювання і заготовки

В результаті аналізу проблем позиціювання пучка лазерного випромінювання і заготовки розв'язано задачу спрощення процедури та модернізації оптичних систем методом подвійного зображення.

Технічне забезпечення процедур лазерної терапії

Розроблено для потреб медичних закладів з невеликими доходами прості конструкції сканерів лазерного променя з рухом вздовж спіралі, що дозволяє опромінювати ділянки тіла будь-якої форми.

Технологічні проблеми лазерного вирізання стентів

Внаслідок аналізу операцій лазерного вирізання стентів встановлено особливості результатів обробки імпульсами різної тривалості і причини істотних відмінностей в якості, продуктивності і собівартості відповідних операцій. Розглянуто і технологічно забезпечено (методикою вибору режимів обробки і технологічним оснащенням) найбільш ефективні (на думку авторів) операції, що виконуються імпульсами тривалості мілісекунди

Особливості лазерного гравірування виробів із пластмас

Наведено результати розроблених операцій поверхневого гравірування виробів із термореактивних та термопластичних пластмас, перші з яких обробляються методом копіювання із зміною вигляду поверхні заготівки в межах малюнка, а другі – гравіруються контурним методом, але залежно від типу лазерного променя контурна лінія може бути у вигляді сліду випаровування або випуклою. Останнє цікаво для нанесення літер та позначок на клавіатурі ПК.