Заїкіна С.M.

Заїкіна Світлана Михайлівна, асистент Волгоградського державного університету.

Узагальнені інтегральні перетворення i їх застосування

Запроваджено нові узагальнення інтегральних перетворень – Лапласа, Стілтьєса, потенціалу, екс по нен ці ального типу. Доведено рівності Парсеваля–Гольдштейна, наведено ілюстративні приклади.