Когут О.П.

Когут Ольга Петрівна, аспірантка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Властивості розв'язків класу параметризованих операторних включень

Досліджуються властивості розв'язків параметризованих операторних включень з многозначними відображеннями типу . Доведено теорему про розв'язність таких включень, слабку компактність та залежність від параметрів множин їх розв'язків. Наведено приклад, який ілюструє одержані результати.

Достатні умови стійкості відносно збурень області одного класу задач оптимального керування

Розглянуто клас задач оптимального керування в коефіцієнтах для нелінійного еліптичного рівняння з умовами Діріхле на границі з узагальнено-соленоїдальними керуваннями. Визначено поняття стійкості задачі оптимального керування відносно збурень області. Знайдено достатні умови на збурення області, за яких стійкість розглянутої задачі має місце.