Куник А.О.

Куник Артем Олександрович, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Використання технології OPC в автоматизації енергоблоків теплових електростанцій

Розглядались питання застосування технології OPC для підвищення ефективності функціонування інтегрованих АСК енергоблоків теплових електростанцій. Проведено аналіз енергоблока як технологічного об’єкта керування та запропоновано концепцію створення єдиної інформаційної системи енергоблока як частини енергосистеми. Запропоновано також структуру типового OPC-сервера, який може бути використаний у рамках описаної концепції.