Магазій П.М.

Магазій Петро Миколайович, старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Дослідження температурного поля в дисперсних багатофазних системах

Досліджено температурне поле при проведенні процесу грануляції в апараті з псевдозрідженим шаром. Встановлено основні закономірності його зміни. Запропоновано нову методику вимірювання і обробки отриманих даних.

Модельні дослідження процесів переробки термопластичних матеріалів із застосуванням вторинної сировини

Розглянуто експериментальні дослідження процесу переробки вторинних наповнених термопластів у лис тові матеріали на екструзійно-валковому обладнанні. Наведено результати вимірювань енергосилових параметрів процесів одержання, калібрування та охолодження листових матеріалів, які задовільно уз годжуються з результатами теоретичних досліджень. Зроблено рекомендації щодо ведення технологічного процесу одержання целюлозовмісних вторинних поліолефінів.