Лоскутова Т.В.

Лоскутова Тетяна Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Фізико-хімічні умови комплексного насичення вуглецевої сталі 45 кремнієм та хромом у середовищі хлору

З використанням пакету прикладних програм з базою термодинамічних даних було проведено теоретичний аналіз фізико-хімічних умов комплексного насичення сталей кремнієм і хромом у середовищі хлору в замкнутому реакційному просторі за умов пониженого тиску середовища. Виявлено вплив складу вихідних компонентів насичувальної суміші на рівноважні склади газової та конденсованої фаз процесу хромосиліціювання.

Жаростійкість і корозійна стійкість комплексних хромоалітованих покриттів на титановому сплаві ВТ6

Досліджено мікроструктуру, фазовий і хімічний склад комплексних хромоалітованих покриттів, отриманих одночасним насиченням титанового сплаву ВТ6 хромом та алюмінієм з порошкових сумішей. Встановлено, що покриття складаються з трьох окремих шарів Al3Ti, AlTi, AlTi3. Мікротвердість дифузійних багатошарових покриттів у зоні фази Al3Ti становить 7,1–9,0 ГПа, основного дифузійного шару AlTi – 5,2–8,2 ГПа та 11,0 ГПа – фази AlTi3, що в два–чотири рази перевищує мікротвердість ВТ6 у вихідному стані (3,63 ГПа).

Газова корозія хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т

Наведено результати досліджень хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т. Показано можливість отримання на поверхні сталі 12Х18Н10Т комплексних хромоалітованих покриттів за участю нітриду титану. Нанесення покриттів відбувалося поєднанням двох процесів: фізичного осадження з парової фази нітриду титану та дифузійного хромоалітування, яке проводили порошковим методом у контейнерах з плавким затвором за умов зниженого тиску при температурі 1050 °С протягом 3 год. Визначено фазовий і хімічний склад, товщину й мікротвердість покриттів до та після випробувань на жаростійкість.

Дифузійні покриття за участю титану і алюмінію на азотованій сталі 12Х18Н10Т

Наведено результати досліджень комплексної обробки сталі 12Х18Н10Т. Показано можливість поєднання азотування сталі в середовищі аміаку при температурі 540 °С протягом 20 годин з подальшим титаноалітуванням порошковим методом у контейнерах з плавким затвором за умов зниженого тиску при температурі 1050 °С протягом 0,5–6 год. Досліджено структуру, фазовий і хімічний склад отриманих покриттів. Зроблено висновки про вплив азотування на формування в покритті бар’єрного шару нітриду титану TiN.

Корозійна стійкість хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т

Наведено результати досліджень хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т. Показано можливість отримання на поверхні сталі 12Х18Н10Т комплексних хромоалітованих покриттів за участю нітриду титану. Нанесення покриттів відбувалося поєднанням двох процесів: фізичного осадження з парової фази нітриду титану та дифузійного хромоалітування, яке проводили порошковим методом у контейнерах з плавким затвором за умов зниженого тиску при температурі 1050 °С протягом 3 год. Досліджено структуру, фазовий та хімічний склади отриманих покриттів.

Титаноалітування технічного заліза в закритому реакційному просторі в середовищі хлору

Встановлено фізико-хімічні умови процесу титаноалітування сплавів у закритому реакційному просторі в середовищі хлору при зниженому тиску. Показано можливість одно-часного насичення сплавів титаном та алюмінієм у широкому діапазоні концентрацій насичуючих елементів у вихідній суміші. Досліджено фазовий та хімічний склади, структуру дифузійних шарів, сформованих на технічному залізі після титанування, азотування з наступним титануванням, титаноалітуванням.

Абразивна зносостійкість комплексних дифузійних покриттів при наявності титану, ванадію, хрому та алюмінію на сталі У8А

Наведено результати досліджень впливу дифузійної металізації титаном, ванадієм, хромом на фазовий склад, структуру та абразивну зносостійкість сталі У8А. Абразивна зносостійкість визначалась двома методами: закріпленим та вільним абразивом, в якості якого використовувався в обох методах карбід бору. Встановлено, що дифузійні покриття за участю карбідів, нітридів перехідних металів, інтерметалідів підвищують абразивну зносостійкість сталі У8А в 2,1–4,3 раза. Показано вплив мікротвердості та тріщиностійкості, яка визначалась за методом кінетичної мікротвердості, на абразивну зносостійкість.

Жаростійкість карбідних покриттів, отриманих при послідовному насиченні сталі У8А хромом і титаном

Досліджено будову і властивості карбідних покриттів на основі карбідів титану та хрому на сталі У8А. Визначено можливі реакції взаємодії карбідів хрому і титану з киснем та встановлено хімізм окиснення покриттів. Показано перевагу комплексних двокомпонентних покриттів порівняно з однокомпонентними

Хімізм і термодинаміка процесу титанохромування сталей

Методом термодинамічного аналізу встановлено основні реакції карбідоутворення і рівноважний склад реакційного простору при послідовному насиченні сталей хромом і титаном.

Титаноалітування азотованого твердого сплаву ВК8 у закритому просторі

Досліджено фазовий і хімічний склад, структуру, характеристики та експлуатаційні властивості азотованого твердого сплаву ВК8 після дифузійного титаноалітування в суміші порошків титану і алюмінію в закритому просторі. Показано, що стійкість пластин зі сплаву ВК8 з покриттям при різанні сталі 12Х18Н9Т збільшилась порівняно із стійкістю вихідного сплаву в кілька разів.