Поєдинок Н.Л.

Поєдинок Наталія Леонідівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

Закономірності росту перспективних об'єктів біотехнології – базидіоміцетів роду Coriolus у поверхневій культурі

Проведено дослідження впливу складу поживного середовища на культурально-морфологічні характеристики та швидкість росту вегетативного міцелію 31 штаму грибів Coriolus. Показано, що швидкість росту залежала як від складу поживного середовища, так і від штамових особливостей культур. Встановлено оптимальні для культивування грибів роду Coriolus агаризовані середовища: картопляно-глюкозне, синтетичний Норкранс та сусло-агар з відваром дубової кори.