Синюшкін О.М.

Синюшкін Олександр Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Лужне вилучення міді з гальванічних шламів

Теоретично визначено можливість хімічного вилучення міді з гальванічних шламів, експериментально досліджено процеси вилучення міді розчинами аміаку з модельних сумішей i реальних гальванічних шламів та процес електроекстракції міді з розчинів вилуговування. Визначено технологічні умови вилучення міді з відходів гальванічних виробництв. Запропоновано принципову технологічну схему переробки мідьвмісних гальванічних шламів з розрахунком матеріального балансу.