Сокольський О.Л.

Сокольський Олександр Леонідович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Визначення в’язкості пристінного шару у формуючих каналах обладнання для переробки полімерів

Статтю присвячено визначенню властивостей розплаву перероблюва¬ного полімерного матеріалу в пристінному шарі робочих каналів обладнання. В одному з поширених для числового моделювання процесів течії розплавів полімерів програмному комплексі Ansys Fluent є стандартна процедура задання коефіцієнта пристінного тертя, яка передбачає лінійну залежність між в’язкістю в пристінному шарі й коефіцієнтом пристінного тертя, що часто не відповідає дійсності.

Дискретні математичні моделі для розрахунку пружнов'язкопластичних середовищ із змінною стисливістю при термосилових навантаженнях

На базі моментної схеми скінченних елементів побудовано універсальні співвідношення механіки суцільних середовищ, які дають можливість моделювати термонапружений стан та процеси переробки і формування таких нелінійних робочих середовищ, як розплави полімерів, сипучі та пластичні маси у вироби із врахуванням процесів тверднення і впливу залишкових напружень на властивості кінцевих ви робів.