Барбаш В.А.

Барбаш Валерій Анатолійович, кандидат хімічних наук, доцент, заступник проректора з наукової роботи Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Одержання целюлози із соломи ріпаку окисно-органосольвентним способом делігніфікації

Досліджено процес варіння целюлози із соломи ріпаку окисно-органосольвентною делігніфікацією. Вивчено вплив основних технологічних параметрів процесу (тривалості, температури, гідромодуля варіння, концентрації пероцтової кислоти і пероксиду водню, виду каталізатора) на вихід та властивості волокнистих напівфабрикатів. Встановлено, що використання каталізаторів у процесі варіння соломи ріпаку розчинами пероцтової кислоти дає змогу зменшити вміст лігніну у волокнистому напівфабрикаті. Каталізатор молібдат натрію більш селективно діє на лігнін і не призводить до гідролізу полісахаридів.

Оптимізація органосольвентних способів одержання солом'яної целюлози

У результаті математичної обробки одержаних експериментальних даних за допомогою повного факторного експерименту типу 22 були розраховані адекватні статистичні моделі процесу делігніфікації пшеничної соломи лужно-сульфітно-спиртовим, аміачно-сульфітно-спиртовим та двостадійним лужно-спиртовим способами варіння з додаванням антрахінону. Проведено пошук оптимальних значень технологічних параметрів процесів із використанням критерію оптимізації Харрінгтона. Встановлено, що найбільш придатним для отримання солом'яної целюлози є лужно-сульфітно-спиртовий спосіб делігніфікації соломи пшениці.