Безродний М.К.

Безродний Михайло Костянтинович, доктор технічних наук, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Ефективність роботи теплового насоса в системі теплопостачання з використанням теплоти відхідних газів після конденсаційного котла

Визначено термодинамічну ефективність теплонасосної схеми гарячого водопостачання з використанням теплоти відхідних газів після конденсаційного котла. Встановлено, що існує оптимальний ступінь охолодження димових газів у випарнику теплового насоса (ТН), якому відповідає максимальний питомий корисний ефект, отриманий від утилізації теплоти відхідних газів за допомогою ТН з урахуванням затрати роботи на привід компресора ТН.

Аналіз ефективності рециркуляційної сушарки зерна з тепловим насосом

Наведено результати термодинамічного аналізу традиційних і теплонасосних конвеєрних установок конвективного сушіння зерна. Метою роботи є аналіз впливу рециркуляції на енергетичну ефективність традиційної і теплонасосної сушарок зерна. Розроблена математична модель вказує на енергетичну перевагу теплонасної сушарки над традиційною. Метою розробки моделі є отримання виразів для визначення коефіцієнта використання енергії для двох типів сушарок. Моделювання процесів проводиться для першого періоду сушіння з постійною інтенсивністю видалення вологи із зерна.

Термодинамічна ефективність теплонасосних схем кондиціонування повітря

Проаналізовано термодинамічну ефективність схем кондиціонування повітря на базі теплового насоса (ТН). Розглянуто найпростіші схеми кондиціонування повітря на базі ТН. Аналітично отримано залежності для розрахунку цих схем. Наведено графічні залежності основних параметрів, що характеризують ефективність роботи схем, від температури навколишнього повітря. Проведено аналіз ефективності схем кондиціонування повітря на базі ТН.

Оптимальні характеристики ґрунтових теплообмінників для теплонасосних систем теплопостачання

Досліджено характеристики ґрунтових теплообмінників для теплонасосних систем теплопостачання. Отримано оптимальне співвідношення між характеристиками ґрунтового теплообмінника (довжина труби одного контуру, діаметр труби, швидкість руху соляного розчину в контурі для теплонасосних систем) при заданих умовах його застосування (інтенсивність відбору теплоти від ґрунту, теплофізичні характеристики теплоносія, температурні умови роботи теплонасосної системи).

Оптимальна робота теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти ґрунту

Досліджено оптимальну роботу теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти ґрунту. Виявлено, що при використанні теплоти ґрунту в теплонасосній системі опалення є оптимальний ступінь охолодження соляного розчину у випарнику теплового насоса, якому відповідають мінімальні сумарні затрати електроенергії на теплонасосну систему опалення в цілому.

Термодинамічна ефективність теплонасосних систем повітряного опалення

Розглянуто дві найпоширеніші системи опалення на основі повітряних теплових насосів: схему повітряного опалення з вентиляцією і так звану спліт-систему. Проаналізовано особливості цих систем опалення, їх термодинамічну ефективність за різних умов експлуатації. Наведено результати аналізу роботи теплонасосних систем повітряного опалення, отримано значення коефіцієнта використання енергії для таких систем, виконано їх порівняльний аналіз.

Енергетична ефективність теплонасосної системи вентиляції з рекуператором теплоти і рециркуляцією відпрацьованого повітря

Наведено результати аналізу роботи теплонасосних систем вентиляції з використанням рекуператора теплоти і рециркуляції відпрацьованого повітря. Отримано значення коефіцієнта використання енергії для таких систем. Зроблено висновки щодо ефективності одночасного використання теплових насосів і рециркуляції відпрацьованого повітря в системах вентиляції.

Визначення локальної по довжині тепловіддачі при конденсації пари R407C в горизонтальній трубі

Розглянуто вплив масовіддачі на локальну тепловіддачу по довжині гладкої горизонтальної труби при конденсації в ній суміші R407C. З певними припущеннями проведено розрахунок масовіддачі компонента R134А при конденсації пари R407С. Зниження інтенсивності тепловіддачі при конденсації хладону R407C на початковій ділянці порівняно з аналогічними умовами для R22 пояснюється наявністю дифузійного пограничного шару біля поверхні плівки конденсату. Наведено методику розрахунку коефіцієнта тепловіддачі при конденсації R407C.

Енергетична ефективність комбінованої теплонасосної системи низькотемпературного водяного опалення і вентиляції

Розглянуто принципову схему комбінованої теплонасосної системи низькотемпературного водяного опалення – “тепла підлога” та вентиляція приміщення. Наведено результати аналізу енергетичної ефективності такої системи без врахування та із врахуванням витрат енергії на транспортування повітря через випарник теплового насоса.