Економіка та організація виробництва

Експортоспроможність підприємств радіоелектронної галузі України

Досліджено складові експортоспроможності та фактори, які впливають на стан розвитку експортного потенціалу радіоелектронної галузі України. Проаналізовано стан, особливості та перспективи розвитку радіоелектронної галузі. Проведено порівняльний аналіз економічної ефективності вітчизняної та світової галузі радіоелектроніки. Вивчено стан експортного потенціалу підприємств галузі та оцінено експортоспроможність радіоелектронної продукції за товарними групами й регіонами світу.

Ризики виникнення екологічних конфліктів у контексті забезпечення ресурсної безпеки

Досліджено еколого-економічну природу ресурсної складової економічної безпеки у взаємозв’язку з ризиками виникнення екологічних конфліктів. Обґрунтовано доцільність її залучення до процедур оцінки економічної безпеки держави, розроблено відповідну систему показників.

Управління ресурсозберігаючими трансформаціями на основі моделі міжгалузевого балансу

Проаналізовано передумови здійснення ресурсозберігаючих трансформацій в економіці України. Сформульовано принципи управління макроекономічними ресурсозберігаючими трансформаціями з урахування міжгалузевих зв'язків. Розроблено структурну схему механізму управління структурними зрушеннями економічної системи в напрямку ресурсозбереження з використанням моделі міжгалузевого балансу.