004.75

Назваіконка для сортування
Grid-технології для е-науки і освіти
Дослідження засобів і розробка компонентної моделі інформаційно-комунікаційної системи аналізу даних
Дослідження засобів і розробка технології продукування інформаційних ресурсів
Дослідження методів і розробка інтегрованих засобів доступу до інформаційних ресурсів інформаційно-комунікаційної системи
Застосування workflow-систем для потреб сучасних науки та інженерії
Компонентна модель інформаційно-аналітичної системи і генетичний алгоритм формування оптимального портфеля акцій
Побудова метамоделі діяльності на основі загальнопсихологічної теорії діяльності О.М.Леонтьєва
Системна інженерія проектів інформатизації організаційних систем
Створення компонента стратегічного планування системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю
Узагальнена модель цифрових сигналів у контексті патерну проектування MVC