517.98

Назваіконка для сортування
Антикомутація локально вимірних самоспряжених операторів, приєднаних до алгебри фон Неймана
Достатні умови ергодичності розв’язків абстрактних лінійних диференціальних рівнянь другого порядку
Оператори стохастичного диференціювання на просторах регулярних основних і узагальнених функцій у аналізі білого шуму Леві
Розв’язність і сильна коректність задачі Коші для абстрактних лінійних диференціальних рівнянь у банахових просторах
Стохастичні інтеграли по процесу Леві та стохастичні похідні на просторах регулярних основних і узагальнених функцій
Стохастичний інтеграл і стохастична похідна, що пов’язані з процесом Леві
Структура набору ортопроекторів, пов’язаних з циклом і антеною
Формули типу Кларка–Окона в майкснерівському аналізі білого шуму для недиференційовних за Хідою випадкових величин